Διεθνείς Αγορές

Η Skyline, µέσω των συνεργασιών που συνεχώς αναπτύσσει µε τράπεζες και χρηµατιστηριακές εταιρίες του εξωτερικού είναι σε θέση να παρέχει στους πελάτες της πρόσβαση στις μεγαλύτερες και πιο ανεπτυγµένες αγορές του κόσµου. Μέσα από τον επενδυτικό λογαριασμό που διατηρείται στις συνεργαζόμενες εταιρείες  μπορείτε να δραστηριοποιηθείτε στις αγορές μετοχών, παραγώγων, συναλλαγματικών ισοτιμιών, εμπορευμάτων και άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων σε όλο τον κόσμο επιλέγοντας μέσα από ένα ευρύ φάσµα επενδυτικών προϊόντων. Η πρόσβαση στις διεθνείς αγορές πραγματοποιείται μέσω των ηλεκτρονικών πλατφορμών διεθνών αγορών και υποστηρίζεται από το Τµήµα Διεθνών Αγορών το οποίο καλύπτει τόσο τις Ευρωπαϊκές όσο και την Αμερικάνικη αγορά µέχρι τις 23:00μμ στο κλείσιµο του χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης. Η χρήση των πλατφορμών εξασφαλίζει την on line – σε πραγματικό χρόνο εκτέλεση των εντολών αλλά και την άμεση και διαρκή ενημέρωσή σας.

Η Skyline μέσω των συνεργαζόμενων εταιρειών δραστηριοποιείται ενεργά στις αγορές παραγώγων σε όλο τον κόσμο παρέχοντας στους πελάτες της ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών προϊόντων. Η Skyline µέσω συνεργασιών µε µερικές από τις μεγαλύτερες τράπεζες και χρηματιστηριακές του κόσμου προσφέρει άμεση πρόσβαση σε µια πλήρη γκάµα διεθνών παράγωγων προϊόντων. Οι πελάτες µπορούν να επενδύσουν σε συμβόλαια µε υποκείμενο χρηματοοικονομικούς δείκτες, συνάλλαγμά, μετοχές και ομόλογα σε όλες τις ανεπτυγμένες αγορές του κόσμου.

Οι συνεργαζόμενες πιστοποιημένες εταιρείες με την Skyline έχουν επίσης άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να εκτελούν εντολές πελατών σε συμβόλαια µε υποκείμενο εμπορεύματα όπως πετρέλαιο, χρυσό, ασήµι κ.ά. τα οποία διαπραγματεύονται στα χρηματιστήρια IPE, NYMEX, LIFE, CME, CBOT.

Οι πελάτες  έχουν πρόσβαση μέσω του Τµήµατος Διεθνών Αγορών σε όλες τις ανεπτυγμένες αγορές των ΗΠΑ, Ευρώπης και Ασίας καθώς και σε αναδυόμενες αγορές όπως τα χρηματιστήρια της Βραζιλίας, Μεξικό, Ουγγαρίας, Τσεχίας, Πολωνίας κ.α.

Η Skyline  λειτουργεί ως σύσταση σε συνεργαζόμενες εταιρείες.

Χρηματιστήριο Αθηνών

Η Skyline κάνει σύσταση πελατείας σε συνεργαζόμενες χρηματιστηριακές και τράπεζες οι οποίες είναι μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών και λειτουργούν ως εκκαθαριστικά  μέλη της αγοράς αξιών και παραγώγων. Η εμπιστοσύνη και η προτίμηση των πελατών  και η δημιουργία ενός σημαντικού δικτύου συνεργατών σε  Ελλάδα και Κύπρο  έχουν κατατάξει την Skyline αξιόπιστη.

Η Skyline  λειτουργεί ως σύσταση σε συνεργαζόμενες εταιρείες.